Forskningsprogrammet ARTTU2

Beslutsfattarundersökning

Enkätundersökningen om kommunalt beslutsfattande genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Kommunförbundet under våren 2017. Enkäten är en fortsättning på ARTTU2-beslutsfattarenkäten som genomfördes hösten 2015.

 

​I beslutsfattarenkäten år 2017​ kartläggs de kommunala beslutsfattarnas åsikter om bland annat kommunalt beslutsfattande, kommunalvalet våren 2017 och vård- och landskapsreformen som nu bereds. Genom enkäten samlas också in information från kommunerna för en bedömning av fullmäktigeperioden och en realtidsbedömning av vård- och landskapsreformen (se också ARTTU2 - Reaaliaikainen arviointitutkimus​).
 
Målgrupp för den elektroniska beslutsfattarenkäten är fullmäktigeledamöterna, styrelseledamöterna, ordförandena i nämnderna och ledande tjänsteinnehavare i ARTTU2-kommunerna.
 

Video: Beslutsfattarundersökning 2017 (Siv Sandberg) ->
 

Utöver rapporter om forskningsresultaten får ARTTU2-kommunerna också kommunspecifika resultat från enkäten.
 
Motsvarande beslutsfattarenkäter genomfördes som en del av forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen ARTTU år 2010​, och år 1995, 1999 och 2003 inom ramen för forskningsprogrammet KommunFinland 2004.

 

Frågor om enkäten besvaras av:
Siv Sandberg, e-post: siv.sandberg@abo.fi
Marianne Pekola-Sjöblom, e-post: marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi

Aktuellt

Också:

Forskningsprogrammet ARTTU2

centred-liftup