Och priset går till...

Bild från utdelningen av priset till Sveriges digitaliseringskommun

För ungefär en vecka sedan besökte jag och några kollegor Göteborg och Kvalitetsmässan som arrangeras i staden vartannat år. Pandemitiden har påverkat också Kvalitetsmässan, som skjöts fram i flera repriser från 2021, men i början av maj var det dags!

På mässan blir man inspirerad av att höra om det arbete som görs i många kommuner med att utveckla deras verksamhet och om alla de utmaningar, möjligheter och hot våra samhällen står inför.

I det här inlägget vill jag lyfta fram en del av Kvalitetsmässan som är spännande och lärorik på många sätt. Det kan låta förlegat med att ge priser åt en organisation, men priserna för Sveriges Digitaliseringskommun och Sveriges Kvalitetskommun är eftertraktade och samtidigt viktiga ingredienser för att utvärdera och lyfta fram kvalificerat kvalitetsarbete.

På mässan presenterades tre intressanta - och olika - kandidater till Sveriges digitaliseringskommun. Sundsvall, Växjö och Upplands-Bro har alla på sitt sätt satsat på att främja digitaliseringen i kommunen.

Årets digitaliseringskommun är inte den kommun med den coolaste appen eller den bästa planen för informationssäkerhet. Istället söker man efter "den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet."

För ett moget, metodiskt och inspirerande arbete med digitalisering

Så här lyder en del av motiveringen från juryn till att priset i år går till Sundsvalls kommun:

“Med tydligt ledarskap, strukturerat förhållningssätt och långsiktiga politiska satsningar har man tagit steg för steg på väg mot en smartare och mer hållbar välfärd genom digitalisering. En kommun som satt digitalisering inte bara på högsta ledningens agenda, utan på allas agenda. [...] För ett moget, metodiskt och inspirerande arbete med digitalisering för välfärdens förnyelse – priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 går till Sundsvalls kommun.”

Kommunen som vinner får förstås stor uppmärksamhet för sitt arbete. En nyhet för i år är att Sundsvall kommer att sitta med i det rådgivande organet för strategiska frågor vid DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, som motvarar den finska digimyndigheten DVV.

En lång väg till prispallen

Ordförande i juryn, digitaliseringschef Patrik Sundström från Sveriges Kommuner och Regioner berättade i korthet om den gedigna process som leder fram till nomineringarna av vinnarna till priset. Det handlar om en grundlig genomgång av kvalitetsarbetet och intervjuer och träffar med personer i kommunerna. För många kommuner är arbetet för att bli nominerad som kvalitets- och digitaliseringskommuner ett sätt att sporra det egna arbetet.

Och det digitala?

Markus Matteby, digitaliseringschef i Sundsvalls kommun målar upp en bild av deras arbete. Användning av öppen källkod andra öppna lösningar är viktiga i kommunen, liksom att man strävar efter att skapa en separat datalagring, vilket minskar risken för inlåsning i olika system, och samtidigt ger förutsättningar för sambruk av data i hela organisationen.

Markus sammanfattar vad digitalisering handlar om i en kort mening: "Skapa förutsättningar för förändrade beteenden i stora komplexa organisationer." Det handlar alltså inte om att ha den senaste appen eller att köpa en viss lösning, utan om hur organisationen klarar att ta sig an de nya utmaningar som digitaliseringen medför.

Målet i Sundsvall är en hållbar digitalisering och för detta behövs en innovationsfrämjande kultur. Receptet på detta innehåller bla följande ingredienser:

  • Vi sänker trösklarna
  • Vi krokar arm och jobbar tillsammans
  • Vi vågar experimentera
  • Vi stärker andra och varandra
  • Vi är öppna och transparenta
  • Vi fokuserar på att realisera nytta

Lyckad digitalisering handlar alltså inte så mycket om ettor och nollor, utan mer om människor, ambitiösa målsättningar och hårt systematiskt arbete. 

Missa inte! Det finns mycket att lära av framgångarna hos andra. På digifikat den 24.5. berättar Emelie Holmlund från Sundsvall om deras tänk om digital mognad, som ligger till grunden för framgången som årets digitaliseringskommun. Välkommen med!

[På fotot ovan tar Marcus Matteby, CIO Sundsvalls kommun, och Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun, emot priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 av prisutdelare Patrik Sundström, CDO Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: Kvalitetsmassan.se

Kort om skribenten

Mattias jobbar som sakkunig vid Kommunförbundet.