Minna Karhunen 1.11.2023

Onödiga normer ska bort: Kom med och luckra upp normerna!

Minna Karhunen

Regeringen har hört kommunerna: under denna regeringsperiod ska normer som orsakar stelhet i den kommunala verksamheten avvecklas. Det innebär större flexibilitet för kommunerna att sköta saker lokalt på bästa möjliga sätt. 

Men vad menar vi med normer? Normer är detaljerade bestämmelser som staten fastställt för kommunerna. Normer är förordningar eller lagparagrafer som kommunen ska följa oberoende av hur förnuftigt det är ur en lokal synvinkel. Normer för ofta med sig administration och byråkrati som slukar tid och pengar.

Normer likriktar verksamheten också där det inte behövs: till exempel ska Helsingfors och Pello följa samma normer oberoende av hur förnuftigt det är. Normerna medför ofta också överlappande administrativt arbete.

Detaljerade normer binder resurser och det kan minska den tid man kan avsätta på kundservice eller lokal utveckling av tjänster.

Normer som reglerar till exempel personaldimensioneringar beaktar inte verkligheten, såsom tillgången till arbetskraft i olika delar av landet.

När staten fastställer normer säkerställs inte alltid tillräckliga resurser för att uppfylla dem, utan kommunerna förväntas åstadkomma mer för samma slant, vare sig det är realistiskt eller ej.

Vilka normer kunde man då avveckla? Vi samlar in onödiga normer nu i november och december 2023. Kommunförbundet manar alla städer och kommuner samt deras förtroendevalda och tjänsteinnehavare att samla in normer som kunde avvecklas.​

Uppluckrade bestämmelser ger kommunerna möjlighet att agera mer effektfullt och ekonomisk hållbart. Med färre osmidiga normer kan kommunerna tillhandahålla tjänster som i högre grad motsvarar de lokala behoven och resurserna.

Samtidigt som normerna luckras upp hoppas vi få möjlighet att testa lokala sätt att tillhandahålla tjänster. Lagförsök kan ge sådana möjligheter. 

Kom med och luckra upp normer! Tillsammans samlar vi in normer som i onödan belastar kommunernas verksamhet. 

Följ insamlingen av onödiga normer här: https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/onodiga-normer-ska-bort-…

Bjud in Kommunförbundet till din kommun på ett normbesök! ​

Du kan bjuda in någon från Kommunförbundet till din kommun för att diskutera och få hjälp med att identifiera normer som behöver avvecklas. Vi kommer på normbesök i din kommun. ​

Framför din inbjudan eller meddela oss om en norm som orsakar stelhet i verksamheten på adressen onodiganormer@kommunforbundet.fi.

Följ oss på sociala medier: #onodiganormer #norminmurtajat

Under november och december lyfter vi fram olika kommunala normer. Du kan följa insamlingen av normer på X, Facebook och Instagram med hashtaggen #onodiganormer

Lämna in ditt förslag till normer som kan slopas på adressen onodiganormer@kommunforbundet.fi, förslaget kanske lyfts upp i kampanjen på sociala medier!

Kort om skribenten

Skribenten är verkställande direktör för Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaKarhunen

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.