Minna Karhunen är verkställande direktör för Kommunförbundet.

Kommunerna har under de senaste åren gått igenom stora förändringar, som nu bara har påskyndats av coronan. Faktumet att befolkningen åldras och minskar och att kommunekonomin försämras har gjort kommunernas verksamhet och ledning synnerligen komplicerad. De ekonomiska anpassningsåtgärderna gör att

Tack Kommundirektör, Hemkommun är ett av de vackraste orden som säger något om finländarnas liv. Hemkommunen anges också i befolkningsregistret. Vi har alla en hemkommun, stor eller liten, på landet eller i staden. Hemkommunen gör vårt liv smidigare. De kommunala tjänsterna kompletterar hemmet som

Frågor som berör kommunerna har diskuterats flitigt under de senaste veckorna, både i medierna och bland vanliga finländare. Diskussionsämnena har varit många, allt från äldreomsorg och kommunernas ekonomiska situation till befolkningsprognoser och vårdreformens framtid. Kommunfältet står inför