Skribenten är verkställande direktör för Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaKarhunen

Skribent

I början av mars var jag för första gången på länge på arbetsresa. I Strasbourg träf-fade vår delegation med EU-sakkunniga från Kommunförbundet de finländska par-lamentsledamöterna och kommissionär Jutta Urpilainen. Resan var en del av Kom-munförbundets Brysselkontors 30-årsjubileum. Syftet med
Skribent

Kommunförbundet är en intressebevakningsorganisation som har sakkunskap inom nästan alla livsområden. EU-intressebevakningen är en viktig del av vår bevakning av kommunernas intressen. När tillfälle ges vill jag påminna om att det mesta av det som beslutas i kommunerna på ett eller annat sätt kan

Skribent

Fyra år är inte en lång tid i kommunens utveckling, men redan under de här åren kan de kommunala beslutsfattarna se resultat av sitt arbete. Ingen bygger ändå sin kommun ensam. Servicen för kommuninvånarna kommer till genom samarbete i nämnderna, styrelsen, fullmäktigegruppen, fullmäktige och i

Skribent

År 2020 var på många sätt både exceptionellt och historiskt för Kommunförbundet. Vi tog flera stora steg framåt tack vare omstruktureringen av organisationen och de förändringar som coronakrisen medförde. Den globala pandemin påverkade var och en av oss och den utmanade oss på ett aldrig tidigare

Skribent

Kommunerna har under de senaste åren gått igenom stora förändringar, som nu bara har påskyndats av coronan. Faktumet att befolkningen åldras och minskar och att kommunekonomin försämras har gjort kommunernas verksamhet och ledning synnerligen komplicerad. De ekonomiska anpassningsåtgärderna gör att

Skribent

Tack Kommundirektör, Hemkommun är ett av de vackraste orden som säger något om finländarnas liv. Hemkommunen anges också i befolkningsregistret. Vi har alla en hemkommun, stor eller liten, på landet eller i staden. Hemkommunen gör vårt liv smidigare. De kommunala tjänsterna kompletterar hemmet som

Skribent

Frågor som berör kommunerna har diskuterats flitigt under de senaste veckorna, både i medierna och bland vanliga finländare. Diskussionsämnena har varit många, allt från äldreomsorg och kommunernas ekonomiska situation till befolkningsprognoser och vårdreformens framtid. Kommunfältet står inför