Minna Karhunen är verkställande direktör för Kommunförbundet.

Fyra år är inte en lång tid i kommunens utveckling, men redan under de här åren kan de kommunala beslutsfattarna se resultat av sitt arbete. Ingen bygger ändå sin kommun ensam. Servicen för kommuninvånarna kommer till genom samarbete i nämnderna, styrelsen, fullmäktigegruppen, fullmäktige och i

År 2020 var på många sätt både exceptionellt och historiskt för Kommunförbundet. Vi tog flera stora steg framåt tack vare omstruktureringen av organisationen och de förändringar som coronakrisen medförde. Den globala pandemin påverkade var och en av oss och den utmanade oss på ett aldrig tidigare

Kommunerna har under de senaste åren gått igenom stora förändringar, som nu bara har påskyndats av coronan. Faktumet att befolkningen åldras och minskar och att kommunekonomin försämras har gjort kommunernas verksamhet och ledning synnerligen komplicerad. De ekonomiska anpassningsåtgärderna gör att

Tack Kommundirektör, Hemkommun är ett av de vackraste orden som säger något om finländarnas liv. Hemkommunen anges också i befolkningsregistret. Vi har alla en hemkommun, stor eller liten, på landet eller i staden. Hemkommunen gör vårt liv smidigare. De kommunala tjänsterna kompletterar hemmet som

Frågor som berör kommunerna har diskuterats flitigt under de senaste veckorna, både i medierna och bland vanliga finländare. Diskussionsämnena har varit många, allt från äldreomsorg och kommunernas ekonomiska situation till befolkningsprognoser och vårdreformens framtid. Kommunfältet står inför