Ulf Stenman, september 2023

Togs du på sängen av AI?

Plötsligt var den här, den artificiella intelligensen (AI). Det har pratats länge om AI men med lanseringen av ChatGPT blev den artificiella intelligensen konkret verklighet för de flesta av oss. God morgon, yxskaft! Lite sent att stiga tidigt upp, eller?

Med ens blev det högaktuellt att noggrant granska denna kraftfulla resurs som kan förbättra effektivitet och service, men som kräver noga övervägande av dataskydd, etik, integritet och analyser av potentiella negativa konsekvenser. AI är inte bara framtid, det är nutid och nu måste vi aktivt både följa med och framför allt styra utvecklingen.

Hanterar stora mängder data

Kort sagt är artificiell intelligens ett område inom datavetenskapen som handlar om att skapa datorprogram och system som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Man har utvecklat dataprogram med algoritmer och modeller som kan efterlikna mänskligt tänkande och förmågor så som problemlösning, beslutsfattande, inlärning och interaktion. Mängden information som hanteras är långt utöver mänsklig förmåga.

Det är inte bara datorn och telefonen som är digitala idag, nästan allt är uppkopplat till nätet. Vi är ständigt ”online” och en enorm mängd data skapas kontinuerligt. IoT eller ”Internet of Things” kallas fenomenet där det du ”svajpar”, klickar, delar, söker och gillar lagras. Så mycket data sparas att den mänskliga hjärnan inte förmår processa den, men det kan däremot AI. All den data som sparas gör det möjligt att personanpassa vad du ser, vad du får för svar och hur du bemöts digitalt i olika sammanhang.
AI kan alltså anpassa och automatisera vissa arbetsuppgifter. Olika former av repetitiva jobb försvinner antagligen med hjälp av AI. Det kan vara allt från ”chatbotar” som löser kundtjänstärenden, till mer komplexa uppgifter som schemaläggning eller varför inte budgetering.

Också kommunen kan förbättra sin kommunikation med invånarna med hjälp av chatbots, kundsupport och personlig interaktion, vilket förbättrar invånarnas upplevelse av kommunens tjänster och ökar medborgardialogen.

Ger objektivt underlag

Varje beslut som görs i kommunen bygger på insamlade fakta. Genom att analysera stora datamängder kan AI ge ett oerhört brett, garanterat objektivt underlag för beslut. Kanske kan detta användas för ett förbättrat beslutsfattande eller smartare planering. Genom att integrera AI kan kommunen enklare optimera till exempel energianvändningen i sina fastigheter eller se över olika trafikflöden, kanske optimera avfallshanteringen eller varför inte förutse underhållsbehoven?

Våra barn, eleverna i skolorna, använder redan AI, vilket kan betraktas både som en möjlighet och som en utmaning. För- och nackdelar beror på hur teknologin implementeras och används.

En stor risk är att klyftorna dels mellan skolorna dels mellan eleverna riskerar växa beroende på om AI används eller inte. AI kan ge en anpassad inlärning och en effektiv, garanterat objektiv bedömning och en återkoppling till skolan. AI kan automatisera bedömningen av prov och uppgifter, vilket sparar tid för lärarna och ger möjligheter att individualisera, prioritera och fokusera på ett annat sätt.

Inom hälso- och sjukvården kan AI givetvis också användas i kundkontakten. AI förbättrar tillgängligheten, men även användas för att analysera hälsodata och upptäcka avvikelser, vilket förbättrar diagnostiken, folkhälsan och sjukvårdstjänsterna.

AI är ingen liten fråga. Det finns stora utmaningar med dataskydd och integritet, med bristande transparens och ansvar och med etik och rättvisa. Att anpassa AI till befintliga program och arbetssätt är knappas gynnsamt. När AI tar i bruk måste processerna och strukturerna ses över. Många av de digitala tjänster som existerar i dag har planerats utgående från programvaran, inte från användarnas behov. I nästa digitala språng där AI tar över, ändrar också detta.

Oberoende om vi vill det eller ej kommer AI att tas i användning. Nu är tid att agera och styra utvecklingen.

Fakta: AI

Artificiell är med konst åstadkommen ersättning för något verkligt. Konstgjord, imiterad, motsatt till naturlig. Intelligens har karaktären av förnuftig varelse, begåvad med förstånd, även förmågan att fatta, förstå, tänka (källa: SAOL)

Artificiell intelligens, AI, eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens. Det handlar främst om kognitiva funktioner, som förmågan att lära sig utifrån tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera. (Källa: Umeå Universitet)

Kort om skribenten

Ulf Stenman är direktör för svenska verksamheten vid Kommunförbundet.

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.