Kyösti Värris blogg 17.6.2024

Partiordförande som undervisningsminister

Under Finlands självständighet har vi hunnit ha många undervisningsministrar. Undervisningsministeriet, numera Undervisnings- och kulturministeriet, har faktiskt ofta haft till och med två ministrar samtidigt. I statsminister Orpos regering har Undervisnings- och kulturministeriet nu också en tredje minister.

Den ledande ministern vid Undervisnings- och kulturministeriet har oftast kallats undervisningsminister. Han eller hon har i allmänhet ansvarat för utbildningsfrågor i statsrådet. Till exempel den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har hört till den ledande ministerns ansvarsområde. 

Enligt en inofficiell räkneoperation har totalt 53 olika personer varit undervisningsminister. Nuvarande undervisningsminister Anna-Maja Henriksson har också varit ordförande för sitt parti ända till i går, dvs. söndagen den 16 juni. 

Elva partiledare har samtidigt varit undervisningsminister

Många undervisningsministrar har varit partiordförande antingen före eller efter ministerperioden. Redan i Svinhufvuds senat, den s.k. självständighetssenaten (27.11.1917–27.5.1918), var Emil Setälä chef för kyrko- och undervisningsexpeditionen, vilket motsvarar dagens undervisningsminister, och senare ordförande för Samlingspartiet.

Det är ändå inte helt ovanligt att en undervisningsminister haft en samtidig post som partiordförande. Veterligen har elva undervisningsministrar parallellt varit ordförande för sitt parti. I denna siffra ingår inte de som varit andra minister vid Undervisnings- och kulturministeriet, dvs. Claes Andersson, Suvi-Anne Siimes, Stefan Wallin, Paavo Arhinmäki, Sampo Terho och Annika Saarikko. 

Oskari Mantere den första som varit undervisningsminister-partiledare

Framstegspartiets Oskari Mantere var under fyra år undervisningsminister i Kivimäkis regering på 1930-talet. I början av ministerperioden var han partiordförande för andra gången. Mantere hade i det skedet redan en lång karriär som rektor, överdirektör vid Skolstyrelsen och riksdagsledamot, och hade också varit minister i tre tidigare regeringar, även statsminister.

Samlingspartiets ordförande Arvo Salminen var undervisningsminister i Tuomiojas halvpolitiska tjänstemannaregering på 1950-talet. Hans efterträdare som partiordförande, Jussi Saukkonen, var i sin tur undervisningsminister i mitten av 1960-talet. 

Partiordförande som samtidigt varit undervisningsminister

Figur 1: Partiordförande som samtidigt varit undervisningsminister

Johannes Virolainen var ordförande för Centerpartiet när han blev undervisningsminister för fjärde gången i slutet av 1960-talet. Också Jaakko Itälä hade redan tidigare varit undervisningsminister när han för andra gången tog emot posten som ordförande för Liberala folkpartiet i slutet av 1970-talet. 

När Sorsas andra regering år 1979 byttes ut till Koivistos andra regering, efterträddes Itälä som undervisningsminister av Svenska folkpartiets Pär Stenbäck. När regeringen våren 1982 byttes ut till Sorsas tredje, blev Folkdemokraternas ordförande Kalevi Kivistö undervisningsminister. Det var då redan den tredje undervisningsministern i rad som samtidigt var ordförande för sitt parti.

Stenbäck, Taxell, Norrback, Henriksson…

Undervisningsministrarna i Holkeris regering (1987–1991) var också ordförande för sina partier. Under de tre första åren var SFP:s ordförande Christoffer Taxell undervisningsminister. Han efterträddes som både partiordförande och undervisningsminister av Ole Norrback

Följande gång en partiledare blev undervisningsminister var år 2019, då Vänsterförbundets Li Andersson var undervisningsminister i både Rinnes och Marins regering. Traditionen fortsatte år 2023, då SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson blev undervisningsminister.

Av SFP:s ordförande har fyra varit undervisningsminister under sitt ordförandeskap. De partiledare som samtidigt varit undervisningsminister har i allmänhet varit ordförande för ett litet eller medelstort parti. Det klaraste undantaget är Centerpartiets Johannes Virolainen, vars parti hade fått 49 platser i riksdagsvalet 1966. 

Födelsekommun för partiledare som samtidigt varit undervisningsminister.

Figur 2: Födelsekommun för partiledare som samtidigt varit undervisningsminister

De elva undervisningsministrar som samtidigt varit partiordförande är oftast födda i kommuner eller städer i kusttrakten. Inlandskommunerna Hausjärvi och Kurikka ligger inte heller långt från kusten. Av födelsekommunerna slogs Övermark ihop med Närpes redan år 1973.

SFP valde i går på sin partidag Anders Adlercreutz till ny ordförande. Förra ordföranden Henriksson flyttar över till EU-parlamentet i juli och tänker avstå från sitt medlemskap i statsrådet. Den nya ordföranden har meddelat sin avsikt att ta över undervisningsministerns portfölj. Alltså det blir en fortsättning på den räcka av fem år då undervisningsministern samtidigt varit partiordförande.

 

Kort om skribenten

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri