Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri

Skribent

Kommuner och andra anordnare av gymnasieutbildning förbereder sig som bäst för år 2022. Budgetberedningen är på gång i kommunerna. Det viktiga för gymnasieutbildningens del är utbildningsanordnarens ekonomiska situation. Vi ska komma ihåg att kommunerna är de avgjort största finansiärerna av

Skribent

De flesta gymnasier inleder läsåret vecka 32 och i år torde onsdag 11.8.2021 vara det vanligaste datumet för gymnasiernas skolstart. I en del gymnasier börjar undervisningen vecka 33, och undervisningen i vuxengymnasier inleds vanligen något senare än gymnasieutbildningen för unga. Vid

Skribent

Inom gymnasieutbildningen har relationstalet 58/42 under flera år beskrivit flera olika saker. I de flesta fall har det varit fråga om ett sammanträffande, men talet har varit en bra tumregel i många sammanhang. Det har beskrivit både ansökningarna till gymnasiet, studerandenas könsfördelning

Skribent

Gymnasiefinansieringen – tänk om kommunerna tänkte om Tidigare i höst skrev jag ett blogginlägg om finansieringen av gymnasieutbildningen utgående från de senaste kostnadsuppgifterna, dvs. uppgifterna för 2019. Situationen har varit mycket svår under flera år, eftersom finansieringssystemet för

Skribent

Kommunerna och de övriga anordnarna av gymnasieutbildning bereder som bäst budgetarna för 2021. Budgetberedningen är för närvarande mer krävande än vanligt då de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin försämrar kommunernas redan från tidigare svaga ekonomi. Det viktigaste för de kommunala

Skribent

De flesta gymnasier inledde sitt läsår förra veckan. Resten kör igång denna vecka, förutom vuxengymnasierna där undervisningen i regel börjar nästa vecka. I de flesta gymnasier är det fem månader sedan man senast hade närundervisning. Gymnasierna började ju övergå till distansundervisning i mitten