Kontaktuppgifter

Besöksadress

Järvitie 1

Postadress

43300
KANNONKOSKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@kannonkoski.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
216
Språkförhållande
Finskspråkig