Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 5

Postadress

43800
KIVIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@kivijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
265
Språkförhållande
Finskspråkig