Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 4

Postadress

43501
KARSTULA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@karstula.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
226
Språkförhållande
Finskspråkig