Karstula

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 4

Postadress

43501 KARSTULA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@karstula.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
226
Språkförhållande
Finskspråkig