Soini

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Multiantie 27 A

Postadress

63800 SOINI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
soinin.kunta@soini.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
759
Språkförhållande
Finskspråkig