Kyyjärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Honkalehdontie 8

Postadress

PB 13 43701 KYYJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kyyjarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
312
Språkförhållande
Finskspråkig