Kontaktuppgifter

Besöksadress

Honkalehdontie 8

Postadress

PB 13
43701
KYYJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kyyjarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
312
Språkförhållande
Finskspråkig