Sagu

Contacts

Besöksadress

Vahtistentie 5

Postadress

21570 SAGU

Telefonnummer
Allmän e-postadress
sauvon.kunta@sauvo.fi

Local information

Kommunnummer
738
Språkförhållande
Finskspråkig

Neighboring municipalities