Raseborg

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ystadsgatan 3

Postadress

PB 58 10611 RASEBORG

Telefonnummer
Allmän e-postadress
raseborg@raseborg.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
710
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet