Salo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tehdaskatu 1

Postadress

PB 77 24101 SALO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@salo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
734
Språkförhållande
Finskspråkig