Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 6

Postadress

23100
MYNÄMÄKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@mynamaki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
503
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Paikuse
Estland 1990/2007