Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vaalantie 14

Postadress

PB 12
91701
VAALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
vaala@vaala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
785
Språkförhållande
Finskspråkig