Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vistantie 18

Postadress

PB 50
21531
PEMAR

Telefonnummer
Allmän e-postadress
paimionkaupunki@paimio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
577
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Ljungby
Sverige
Ås
Norge
Pärnu
Estland
Odenthal
Tyskland
Zelenogorsk
Ryssland
Sovetski
Ryssland