S:t Karins

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lautakunnankatu 4

Postadress

PB 12 20781 S:T KARINS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kaarina.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
202
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner