Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lautakunnankatu 4

Postadress

PB 12
20781
S:T KARINS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kaarina.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
202
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Ansião
Portugal
Enköping
Sverige
Szentes
Ungern 2000
Jögevan kaupunki
Estland