Lundo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirkkotie 13

Postadress

PB 24 21421 LUNDO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lieto.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
423
Språkförhållande
Finskspråkig