Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirkkotie 13

Postadress

PB 24
21421
LUNDO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lieto.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
423
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Komárom
Ungern 1991
Höganäs
Sverige
Borås
Sverige
Nesodden
Norge
Herlev
Danmark
Seltjarnarnes
Island
Komárno
Slovakien
Novã
Estland