Kontaktuppgifter

Besöksadress

Härkätie 773

Postadress

21490
MARTTILA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@marttila.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
480
Språkförhållande
Finskspråkig