Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kehityksentie 6

Postadress

21800
PÖYTYÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@poytya.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
636
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Imavere
Estland
Pöide
Estland
Hanila
Estland