Utajärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Laitilantie 5

Postadress

PB 18 91601 UTAJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@utajarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
889
Språkförhållande
Finskspråkig