Kontaktuppgifter

Besöksadress

Laitilantie 5

Postadress

PB 18
91601
UTAJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@utajarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
889
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Muhu
Estland 1990