Tjeckien

Här finns en lista över alla kommuner i Finland som har vänort i Tjeckien.

H

Vänorter
Zatec
Tjeckien 1994

T

Vänorter
Olomouc
Tjeckien 1986

V

Vänorter
Šumperk
Tjeckien 1984
Vänorter
Mladá Boleslav
Tjeckien