Bokslutsanalyser

Den här sidan innehåller analys av och information om kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslutssiffror, de ekonomiska nyckeltalen för bokslutet samt resultaträkningar och finansieringsanalyser.

Kommunernas och samkommunernas bokslut

Pressmeddelande 7.2.2022

Resultaträkningar och finansieringsanalyser 2010–2020

Filerna innehåller separata och sammanlagda resultaträkningar och finansieringsanalyser för kommuner och samkommuner för åren 2010–2020. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas och samkommunernas inbördes poster har eliminerats i kommunernas bokslutskalkyler genom att verksamhetskostnaderna och verksamhetsinkomsterna minskats med försäljningsinkomsterna från övriga kommuner.

I samkommunernas bokslutskalkyler har verksamhetsutgifterna och verksamhetsinkomsterna försäljningsinkomsterna minskats med försäljningsinkomsterna från övriga samkommuner och i bokslutskalkylerna för hela kommunsektorn har de minskats med samkommunernas försäljningsinkomster från kommunerna och kommunernas försäljningsinkomster från samkommunerna. Dessutom har lån inom kommunsektorn eliminerats.

Balansräkningar

Filerna innehåller balansräkningarna för kommuner, samkommuner och kommunkoncerner för åren 2007–2020. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kommunernas ekonomi.

Vårdreformen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe