Joona Räsänen ny ordförande för Kommunförbundets styrelse

Joona Räsänen

Kommunförbundets förbundsdelegation valde vid sitt sammanträde 29.11 Joona Räsänen till ny ordförande för Kommunförbundets styrelse. Lojobon Räsänen företräder SDP och har en lång erfarenhet av kommunalpolitiken. Han har varit riksdagsledamot, vice ordförande för Kommunförbundets förbundsdelegation och ledamot av Kommunförbundets styrelse.

– Jag är entusiastisk över att i min nya roll få fortsätta arbeta för en bättre framtid i kommunerna. För min del försöker jag säkerställa att kommunfältet har en bättre framtid också efter den här perioden, säger Räsänen.

Föregående ordförande, Sirpa Paatero, bad om avsked från uppdraget då hon blev utsedd till medlem av statsrådet.

Som första vice ordförande för Kommunförbundets styrelse fortsätter Sari Rautio (Saml.) och som andra vice ordförande Tapani Tölli (C).

Till ny ordförande för Kommunförbundets Svenska delegation valdes riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP)från Malax. Ollikainen har arbetat som kommundirektör i Malax och Vörå.

Närmare upplysningar:

Joona Räsänen, tfn. 050 547 5590