Pressmeddelande, 

Den nationella upphandlingsstrategin erbjuder konkreta metoder för att öka upphandlingarnas samhälleliga genomslag

Finlands första nationella strategi för offentlig upphandling lanseras på Kommunmarknaden i dag den 9 september 2020. Finansministeriet och Kommunförbundet har berett strategin tillsammans med kommunerna och statsförvaltningen, anbudsgivare och sakkunnigorganisationer.

Upphandlingsstrategin ökar den offentliga upphandlingens ekologiska, sociala och ekonomiska genomslagskraft och ansvarstagande

- Den första nationella upphandlingsstrategin är ett viktigt steg i utvecklingen av den offentliga upphandlingen. De utgör kärnan i den ekonomiska politiken, då man genom upphandling utöver besparingar, genomslag och ökad sysselsättning också kan minska utsläppen, förhindra kränkningar av arbetstagarnas rättigheter och skapa möjligheter för innovativa finländska företag. För egen del vill jag försäkra mig om att Finland i slutet av regeringsperioden är en föregångare när det gäller ansvarsfull upphandling, säger kommunminister Sirpa Paatero.

De årliga offentliga upphandlingarna uppskattas uppgå till ca 35 miljarder euro. Genom minimikrav, avtalsvillkor, tillsyn och andra förfaranden i anslutning till offentlig upphandling kan man utöver ekonomiska besparingar t.ex. minska utsläppen, främja arbetstagarnas rättigheter och minska korruptionen. För att främja målen innehåller strategin en mätare och en plan för konkreta åtgärder.

Strategisk ledning och stärkande av upphandlingsfärdigheterna hör till de viktigaste temana i strategin

- Ur kommunernas synvinkel är det utmärkt att strategin har beretts i äkta samarbete med staten. Med tanke på den praktiska verksamheten är det viktigt att det strategiska ledandet och utvecklandet av upphandlingsfärdigheterna lyfts fram bland de viktigaste temana i strategin. För att strategin ska bli verklighet behöver vi långsiktiga satsningar på nationell nivå också i fortsättningen, konstaterar Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetens är väsentliga utvecklingsområden i strategin. Utvecklingen av genomslagskraften bör stödjas av en stark kultur av kunskapsbaserad ledning.

Den offentliga upphandlingen har tidigare utvecklats i Finland med hjälp av separata korta utvecklingsprojekt. Den gemensamma nationella strategi och det omfattande samarbete som nu publiceras har en långsiktig inverkan. Den volym i euro som används vid offentlig upphandling är samhällsekonomiskt betydande och ett mer strategiskt grepp gör det möjligt att utnyttja upphandlingarnas potential för att uppnå samhälleliga mål.

Strategin genomförs i omfattande samarbete

För att säkerställa ett framgångsrikt genomförande kommer Motiva Oy, Hansel Ab, Teknologiska forskningscentralen VTT, Finlands miljöcentral SYKE, Business Finland och Finlands Kommunförbund att stödja de upphandlande enheterna vid uppnåendet av målen i strategin. Dessa organisationer är också de viktigaste samarbetsorganisationerna till kompetenscentret KEINO.

Lansering av upphandlingsstrategin på webben kl. 12.00–13.00

Nationell strategi för offentlig upphandling 2020

Ytterligare information:

Finansministeriet:

Specialmedarbetare:  Lauri Finér, tfn 041 501 2317, lauri.finer (at) vm.fi

Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Kommunförbundet:

Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Läs mer om dessa teman