Pressmeddelande, 

Kandidater av hög kvalitet

Tammerfors och HUS Logistik delade priset för årets skickligaste upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling premierade tisdagen den 13 april de skickligaste offentliga upphandlingarna år 2019–2020. Priset delades ut för andra gången och vinnarna utsågs av en jury bestående av upphandlingsexperter. Juryn beslöt att dela ut titeln Årets skickligaste upphandling till två upphandlingar: på delad första plats kom HUS Logistiks upphandling av undersökningshandskar samt Tammerfors stads upphandling av ett IoT-system och styrning av utomhusbelysningen.

Undantagsvis två jämnstarka vinnare samt ett hedersomnämnande

När det gäller de vinnande upphandlingarna fäste juryn i sin bedömning särskild vikt vid upphandlingarnas skalbarhet och deras samhälleliga effekter. Båda upphandlingarna sågs som föregångare och skapare av nya verksamhetssätt.

– Den här gången urskilde sig två mycket olika upphandlingar som ändå hade en gemensam nämnare. Det var svårt att välja mellan dem. Därför beslöt man i år att dela ut huvudpriset till två organisationer, säger Katariina Huikko, ledande jurist vid rådgivningsenheten och juryns ordförande.

Juryn för tävlingen beslutade att ge Teknologiska forskningscentralen VTT Ab ett ärevördigt hedersomnämnande för upphandlingen av en kvantdator. Tammerfors stads upphandling blev allmänhetens favorit.

Ansvarstagande anskaffning av undersökningshandskar vid HUS

Vid upphandlingen av undersökningshandskar som HUS Logistik genomförde 2019 ville man skapa en ny verksamhetsmodell för att ta hänsyn till ansvarstagande. Vid upphandlingen samarbetade man med tredje sektorn, och marknadsdialogen genomfördes som en så kallad rundabordsdiskussion. Finnwatch rf hjälpte till att planera upphandlingen och deltog bland annat i marknadsdialogen.

– Juryn ansåg det synnerligen förtjänstfullt att upphandlingen i fråga kombinerar social och ekologisk hållbarhet. Det är fråga om en mycket välgjord ”sedvanlig” upphandling vars resultat har stor effekt i och med att undersökningshandskar används dagligen, citerar Katariina Huikko ur juryns motiveringar.

Som ett slutresultat av upphandlingen avskaffades vinylhandskar som innehåller PVC från HUS:s sortiment. Vid upphandlingen krävdes en revisionsrapport om produkternas produktionsanläggningar. Dessutom krävdes det att avtalsparterna godkände avtalsbilagans Code of Conduct. Trots de stränga ansvarskriterierna var besparingarna större än tidigare.

– Vi tackar för det värdefulla erkännandet som uppmuntrar oss att fortsätta arbetet för att främja ansvarstagandet vid upphandlingar inom sjukvårdsdistriktet. Vi tackar också Finnwatch och de företag som deltog i marknadsdialogen för ett utmärkt samarbete – det här priset är resultatet av vårt samarbete, säger utvecklingschef Riikka Juuma vid HUS.

Här kan du se HUS Logistiks presentationsvideo om bakgrunden till upphandlingen (youtube.com)

I Tammerfors upphandlades en IoT-plattform och ett styrsystem för utomhusbelysning i samma paket

Vid Tammerfors stad kombinerades en upphandling av en IoT-plattform med en upphandling av ett styrsystem för utomhusbelysningen och ett sensorsystem för situationsbilder i stadsmiljön. Upphandlingen konkurrensutsattes 2019–2020, och i bakgrunden till den låg bland annat stadens strategiska mål att öppna verksamheten för företag och sammanslutningar för att bland annat lösa gemensamma utmaningar.

I dialogen med marknadsaktörerna säkerställde Tammerfors stad att det var förnuftigt att genomföra upphandlingarna som en helhet, det vill säga som en alliansmodell. Det var fråga om en helt ny typ av upphandling som har väckt uppmärksamhet och intresse både nationellt och internationellt. Fördelarna med upphandlingen är skalbara och kan tillämpas också i andra finländska och europeiska städer.

– I sin bedömning lyfte juryn fram det faktum att Tammerfors stad modigt har gett sig in på att hitta en ny upphandlingshelhet och nya möjligheter till samarbete. Det ansågs också förtjänstfullt att upphandlingen genomfördes som en alliansmodell och att man skapade en ny slags verksamhet bland annat genom ekosystemtänkande, sammanfattar Katariina Huikko.

– Med hjälp av IoT-plattformen öppnar staden sin verksamhet och sina utmaningar för företag och sammanslutningar för att skapa nya affärsmöjligheter. Med hjälp av plattformen kan man utnyttja data bättre och möjliggöra innovationer, och staden fungerar som en försöks- och utvecklingsplattform för nya lösningar. Det ekosystem som bildas kring plattformen säkerställer en långtgående utveckling, berättar Maarit Vehviläinen, projektchef för Smart Tampere.

Här kan du se Tammerfors stads presentationsvideo om bakgrunden till upphandlingen (youtube.com)

 

Närmare upplysningar

Katariina Huikko, ledande jurist, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Riikka Juuma, utvecklingschef vid HUS Logistik, riikka.juuma(at)hus.fi

Maarit Vehviläinen, projektchef vid Tammerfors stad, maarit.vehvilainen(at)tampere.fi
 

Tävlingen Årets skickligaste upphandling

  • Tävlingen Årets skickligaste upphandling ordnades för andra gången. Genom tävlingen vill rådgivningsenheten lyfta fram lyckade upphandlingar och god praxis.  
  • Tävlingens jury bestod förutom av en representant för rådgivningsenheten dessutom av företrädare för Arbets- och näringsministeriet, Aaltouniversitetet, Uleåborgs stad och anbudsgivarna.
     
  • Rådgivningsenheten för offentlig upphandling upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Rådgivningsenheten står till tjänst med avgiftsfri och riksomfattande rådgivning till offentliga upphandlare, såsom statens aktörer, kommunerna, församlingarna och andra enheter som avses i upphandlingslagen.

 

Läs mer

Priserna för årets skickligaste upphandling delades ut: vinnarna är Tammerfors stad och HUS logistik
Nyhet på Rådgivningsenhetens webbplats 14.4.2021, upphandling.fi

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.