Pressmeddelande, 

Unikt samarbetsavtal underlättar finländarnas sortering

Tack vare samarbete mellan kommuner, avfallsanläggningar och förpackningsproducenter kommer det snart att finnas separata insamlingskärl för förpackningsavfall på gården hos nästan tre miljoner finländare.

Cirkulärkraft Finland rf, Finlands Kommunförbund rf och sammanslutningarna för förpackningsproducenter har i dag undertecknat ett samarbetsavtal om insamling av förpackningsavfall. Från och med 1.7.2023 samlas förpackningar (kartong, glas, metall och plast) från alla husbolag med minst fem bostäder.

I och med det här samarbetet får allt fler finländare insamlingskärl för förpackningsavfall på sin egen gård. Det finns över 75 000 fastigheter med minst fem bostäder i Finland. Knappt tre miljoner invånare kommer att omfattas av den fastighetsspecifika insamlingen.

- Kommunförbundet anser att det här unika avtalet kan skapa klarhet i kommunernas roll inom den fastighetsspecifika avfallshanteringen. Tack vare arbetsfördelningen i avtalet kan kommunernas avfallsanläggningar främja återvinning och erbjuda invånarna en enkel fastighetsbaserad servicehelhet för allt avfall som ska återvinnas, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

- En enhetligare avfallshantering, tydligare arbetsfördelning och ett klarare samarbete är allt viktigare för att kommunerna ska kunna nå de strängare återvinningsmålen. Samarbetsavtalet och det praktiska arbetet som inleds är ett uttryck för de ansvariga aktörernas gemensamma syn på det mest förnuftiga sättet att genomföra separat insamling av förpackningsavfall, säger Cirkulärkraft Finland rf:s verkställande direktör Riku Eksymä.

Bakom ändringen ligger den reform av avfallslagen som trädde i kraft sommaren 2021. I och med reformen utvidgas skyldigheterna för de producentansvariga företagen från och med sommaren 2023. I fortsättningen ska förpackningsproducenterna utöver att uppfylla återvinningsmålen och delta i nätverket av Rinki-ekopunkter också ansvara för en del av fastigheternas kostnader för insamling av hushållsavfall. Kostnaderna för den ökade insamlingen och återvinningen av förpackningsavfall fördubblas för de producentansvariga företagen. För närvarande är det kommunerna som svarar för kostnaderna för avfallsinsamlingen vid bostadsfastigheter, och de fakturerar hushållen för kostnaderna i form av avfallsavgifter.

- Ansvarsfördelningen är god, i och med att förpackningsproducenter och kommuner på det här sättet uppmuntras att samarbeta kring insamlingen av förpackningsavfall från bostadsfastigheter. Lösningen gör det lättare att svara på de allt strängare kraven, säger Juha-Pekka Salmi, verkställande direkt för Suomen Kuitukierrätys Oy och tf. verkställande direktör för Finlands Förpackningsproducenter Ab.

Privata avfallshanteringsföretag får i sin tur ökad affärsverksamhet när det gäller tömning, transport och återvinning av avfall.

Kommunerna och förpackningsproducenterna har redan tidigare haft ett nära samarbete för att samla in hushållens förpackningsmaterial. Kommunerna har kompletterat nätverket Rinki med egna ekopunkter och fastighetsspecifik insamling. Insamlingen av metallförpackningar och småmetall har skett i samma kärl.

Kommunerna har också gett invånarna sorterings- och servicerådgivning inom sitt område även i fråga om förpackningsmaterial. Kommunerna har sedan maj 2015 levererat invånarnas förpackningsmaterial till den återvinning som producenterna ordnar. Förfaringssätt som följer de här principerna och som krävs av den nya avfallslagen har nu skrivits in i avtalet.

En grupp som utsetts för uppgiften kommer att ansvara för att följa upp hur avtalet genomförs. Upp till 94 procent av finländarna omfattas redan av avtalet.

 

NÄRMARE UPPLYSNINGAR

Cirkulärkraft Finland rf: Riku Eksymä, verkställande direktör, tfn 040 838 6643, riku.eksyma@kivo.fi

Kommunförbundet: Tuulia Innala, specialsakkunnig i utveckling av kommunalteknik, tfn 040 572 2120, tuulia.innala@kommunforbundet.fi

Finlands Förpackningsproducenter: Juha-Pekka Salmi, verkställande direktör, Suomen Kuitukierrätys Oy, tfn 050 3296 211, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman