Pressmeddelande, 

Stödmaterialet för de tvåspråkiga välfärdsområdena presenterades

Vårdreformen öppnar möjligheter att trygga den tvåspråkiga servicen

Tydliga tvåspråkiga strukturer och genomtänkta verksamhetsmodeller är nödvändiga för att trygga de språkliga rättigheterna när social- och hälsovården reformeras.

– Det har länge funnits brister i tillgången till social- och hälsovård på svenska i de flesta tvåspråkiga regionerna. Social- och hälsovårdsreformen öppnar möjligheter att skapa sådana strukturer och verksamhetsmodeller som i förlängningen kan leda till en bättre tillgång till svenskspråkig service, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Idag presenterar VPS-gruppen (Vård På Svenska) stödmaterialet för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena. VPS-gruppen är ett samarbete mellan Folktinget och Kommunförbundets svenska enhet. Gruppens uppdrag har varit att ta fram förslag till hur tillgången till social- och hälsovårdstjänster på svenska ska tryggas när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras.

– Avsikten med stödmaterialet är att skapa verktyg som de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena kan använda när de bygger upp sin tvåspråkiga service, säger Johanna Lindholm, jurist på Folktinget.

Stödmaterialet ger också verktyg för beredningen av samarbetet mellan de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena; specialuppdraget med ansvar att samordna samarbetsavtalet och specialuppdraget med ansvar att stöda utvecklingen av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna.

Lagstadgad rätt till svensk service

Det enskilda tvåspråkiga välfärdsområdet ansvarar för att invånarna får den service de har rätt till. En kund med svenska som kontaktspråk har lagstadgad rätt att få all sin service på svenska.

För att de språkliga rättigheterna ska förverkligas krävs fokus på såväl service som förvaltning. Det behövs ett systematiskt arbete och strukturer som beaktar både kundens språk och personalens språkkunskaper. För snart två år sedan sammankallade Folktinget och Kommunförbundet därför en arbetsgrupp med uppdraget att skapa förslag för att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster på svenska i samband med att social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras.

– Vi har fått in många frågor från fältet om vad reformen innebär för den svenska servicen och de tvåspråkiga regionerna i Finland. Vi hoppas stödmaterialet är till hjälp på vägen och leder till att svenska strukturer tryggas och tas med redan i ett tidigt skede i beredningen av de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena, säger Linda Grönqvist, utvecklingschef på Kommunförbundet.

VPS-gruppen (VPS=Vård på svenska) består av representanter från tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, kommuner, tredje sektor och utvecklingssektor.

För mer information:

  • Jurist Johanna Lindholm, Folktinget, tfn 040 568 5559
  • Utvecklingschef Linda Grönqvist, Kommunförbundet, tfn 050 597 2925
Läs mer om dessa teman