Pressmeddelande, 

Kommunförbundets förtroendeorgan fick nya ordförande – Sazonov leder förbundsdelegationen, Räsänen fortsätter i styrelsen

Daniel Sazonov

Det konstituerande sammanträdet för Kommunförbundets förbundsdelegation har valt biträdande borgmästare Daniel Sazonov (Saml) till ordförande för förbundsdelegationen. Lojobon Joona Räsänen (SDP) fortsätter som ordförande för Kommunförbundets styrelse. 

Samlingspartiets Daniel Sazonov, som valts till ordförande för förbundsdelegationen, är biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors stad. Sazonov har också varit ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors och strategichef för Samlingspartiet. Den nyvalda ordföranden leder ordet i förbundsdelegationen, som är Kommunförbundets högsta organ.

- Kommunerna står inför en historisk förändring. Nu är det dags att fokusera på kommunerna, städerna och deras förutsättningar att lyckas. Kommunförbundet måste i ännu högre grad än tidigare vara kommunernas och städernas röst i den offentliga debatten. Dessutom måste förbundet hitta fungerande sätt att samarbeta med välfärdsområdena, säger Sazonov.

Som Kommunförbundets styrelseordförande fortsätter Joona Räsänen, som har lång erfarenhet inom kommunpolitiken. Han har varit riksdagsledamot, vice ordförande för Kommunförbundets förbundsdelegation och ledamot i Kommunförbundets styrelse.
- Kommunförbundet ska också i fortsättningen vara en inflytelserik partner för kommunerna. Det innebär att vår intressebevakning och vår serviceverksamhet behöver utvecklas så att den ännu bättre än tidigare svarar mot behoven hos olika typer av kommuner, säger Räsänen.

Förbundsdelegationen med 76 ledamöter och förbundets styrelse med 15 ledamöter väljs vart fjärde år. Valet av förbundsdelegation förrättades i kommunerna. De politiska styrkeförhållandena i Kommunförbundets styrelse bestäms utgående från resultatet i kommunalvalet föregående vår. Resultatet i kommunalvalet syns också i förbundsdelegationens och styrelsens presidier.

Vice ordförande i Kommunförbundets förbundsdelegation:

I vice ordförande Piritta Rantanen, Jämsä, SDP
II vice ordförande Mirja Vehkaperä, Uleåborg, C

Vice ordförande i Kommunförbundets styrelse:

I vice ordförande Anna-Kaisa Ikonen, Tammerfors, Saml    
II vice ordförande Markku Rossi, Kuopio, C

Förbundsdelegationen valde även medlemmar i Kommunförbundets Svenska delegation och i Delegationen för små kommuner (Se bilagorna).

 

Närmare upplysningar:

Daniel Sazonov, ordförande för Kommunförbundets förbundsdelegation, tfn 09 310 36040
Joona Räsänen, ordförande för Kommunförbundets styrelse, tfn 050 547 5590
Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 3495 460
Riitta Myllymäki, ledande jurist, tfn 050 3495 460

Bilagor: