Pressmeddelande, 

Kommunsektorns innovationsbarometer 2022: Innovationsverksamheten ger mer fungerande processer och nöjdare kunder

Nästan alla (96 %) av kommunsektorns organisationer hade tagit i bruk innovationer under de senaste två åren. Det framgår av kommunsektorns innovationsbarometer som besvarades av personer som arbetar med innovationer i kommunerna och samkommunerna.

En innovation är en ny idé som tagits i bruk och ger användaren mervärde. Innovationer kan klassificeras till exempel som produkt-, service- eller processinnovationer eller innovationer som omfattar hela servicesystemet.

Innovation är en del av organisationens normala verksamhet uppger 58 % av dem som besvarade enkäten och 90 % av kommunsektorn har stött innovationsverksamhet.

De vanligaste stödformerna för innovationsverksamheten är stöd från ledande tjänsteinnehavare eller förtroendevalda, utveckling av innovationskompetensen samt samarbete med kunder och användare. 

Verksamhetskulturen främjar innovationer

Över 80 % av kommunerna och samkommunerna som deltog i enkäten har en verksamhetskultur som antingen mycket eller i någon mån gynnar försök, innovationer och risktagande, och avsätter arbetstid för innovationsverksamhet. Innovationsverksamheten stöds av processer och metoder samt tydliga idéer och mål.

Innovationsverksamheten i kommunsektorn styrs oftast av strategier eller program som omfattas av landskapsförbunden (71 %), ministerierna (66 %) och regeringsprogrammet (61 %). Andra kommunala program och program på EU-nivå styrde innovationsverksamheten i nästan hälften av organisationerna som deltog i enkäten. Innovationsprojekten följs upp och samordnas också på strategisk nivå. 

– Organisationer i kommunsektorn bedömer att de med hjälp av innovationer uppnått mer fungerande processer, nöjdare kunder, förbättrad produktivitet, effektivitet och högre kvalitet, säger Tuula Jäppinen som är sakkunnig i innovationer vid Kommunförbundet.

I ungefär en femtedel (19 %) av organisationerna i kommunsektorn styrs innovationsverksamheten med en separat innovationsstrategi eller ett program.  Av samkommunerna har 63 % en egen enhet eller ett team som koncentrerar sig på innovationer och utveckling. I kommunerna har en dryg fjärdedel (28 %) motsvarande enheter.

– I framtiden kommer vi att behöva allt fler kommuner som gynnar innovation och förnyelse. Det är viktigt att kommunerna bevarar sin konkurrenskraft och livskraft inför alla förändringar som sker i deras uppgifter och i ekonomin, och trycket från de stora globala trenderna. Osäkerheten i det internationella säkerhetsläget och olika cyberhot utmanar kommunerna till ständig utveckling och förnyelse, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet. 

Samarbetet sker oftast med andra organisationer inom kommunsektorn

Nästan alla (92 %) kommuner och samkommuner som svarat på enkäten uppgav att de idkat innovationssamarbete med minst en aktör åren 2020–2021. Samarbetet skedde oftast med en annan kommunal aktör, men också med företag och högskolor.

Innovationsbarometern 2022 har genomförts samtidigt i hela den offentliga sektorn, i både kommunala organisationer och statsförvaltningen. 

Enkäten innovationsbarometern besvarades av totalt 195 företrädare för kommuner och samkommuner från olika sektorer. 

Bekanta dig med publikationen: Innovaatiobarometri 2022. Acta nro 283.

Närmare upplysningar

Tuula Jäppinen, sakkunnig i innovationer, Finlands Kommunförbund, tfn 050 520 0385 
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.