Pressmeddelande, 

Årets Bildningsvisionär är biträdande stadsdirektör Pekka Vähäkangas

Sivistyksen Suunta - palkinnon jakaminen

Utmärkelsen Bildningsvisionären 2023 tilldelas Pekka Vähäkangas som är biträdande stadsdirektör i Kuopio.

Finlands Kommunförbund rf och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA rf belönade Vähäkangas med utmärkelsen under bildningsväsendets riksomfattande förhandlingsdagar i Helsingfors idag den 28 september 2023. 

- Pekka Vähäkangas har fokuserat på konstens och kulturens och mer övergripande på fostrans och undervisningens samhälleliga inverkan och betydelse, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet   

- Han har strävat efter att kombinera universitetsforskning och praxis och att få olika branscher, invånare, tredje sektorn och företagare att hitta samarbetsmöjligheter.

Prismottagaren är en aktör med bred erfarenhet inom bildningssektorn

Kommunförbundet och Opsia tilldelar varje år utmärkelsen Bildningsvisionären till en kommunal aktör som i stor utsträckning bidragit till att främja och utveckla kommunernas bildningsväsende.

Pekka Vähäkangas har på många sätt bidragit till utvecklingen av sektorn både inom det egna området och på riksnivå. Han inledde sin karriär som universitetsforskare och blev senare visstidsanställd professor. På 2000-talet övergick pristagaren till kommunala uppgifter inom museisektorn och till att bli kulturdirektör, och därefter till att bli serviceområdesdirektör och biträdande stadsdirektör med ansvar för hela bildningsverksamheten. Till sin utbildning är Vähäkangas filosofie doktor.

- Han har i hög grad lyft fram kulturens och konstens betydelse för att främja bildning, välfärd och delaktighet. I synnerhet har hans syn på kulturens välfärdseffekter och välfärdskoncept ökat medvetenheten om och förståelsen för ämnet, säger Tainio.

Utmärkelsen Bildningsvisionären har vanligtvis delats ut under bildningsväsendet riksomfattande förhandlingsdagar, och i år delades den ut för 12:e gången. Utmärkelsen gick i fjol till Terhi Päivärinta, direktör för undervisning och kultur vid Kommunförbundet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe