Pressmeddelande, 

Ny handbok stöder byggnadstillsynen i tillämpningen av den nya bygglagen

Poika kuvan etualalla ja kerrostaloja taka-alalla.

Bygglagen träder i kraft 1.1.2025 och kommunernas byggnadsinspektörer är de första att börja tillämpa den nya lagen. Det krävs mycket förberedande arbete i kommunerna redan innan lagen träder i kraft, så behovet av anvisningar som förklarar lagstiftningen är stort.  

Den nya handboken om bygglagen, Rakentamislain opas, syftar till att tillgodose detta behov. Handboken är den första i sitt slag när det gäller tolkningen av bygglagen och den hjälper kommunernas byggnadstillsyn att få en bild av bygglagens effekter på byggnadstillsynsarbetet.   

Handboken har skrivits av Lauri Jääskeläinen (viceh., pol.mag.), som också har deltagit i beredningen av lagen vid Miljöministeriet. Kommunförbundet är utgivare av handboken och Rakennustarkastusyhdistys RTY har finansierat arbetet. I arbetsgruppen kring handboken medverkade Risto Levanto från RTY samt Paula Mäenpää, Anne Jarva och Ulpu Juvalainen från Kommunförbundet.  

Ladda ner handboken om bygglagen - Rakentamislaki ja rakennusvalvonta - i vår publikationsbank (på finska, den svenska översättningen blir klar i början av år 2024).  

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman