Kommunförbundet är städernas och kommunernas sakkunniga bundsförvant

Städerna och kommunerna skapar förutsättningar för invånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att städerna och kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Kommunförbundet vill diskutera 92 förslag till normavveckling som kan spara över 200 miljoner euro

En uppluckring av dessa 92 normer skulle ge flexibilitet i produktionen av tjänster och ekonomiska besparingar, men också underlätta det administrativa arbetet och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.

lateral-image-left

Kommunmarknaden 2024

Huvudtemat för Kommunmarknaden 2024 är livskrafts- och välfärdsmakarna - de som bygger vardagen på lokal nivå. Kommunerna och välfärdsområdena spelar en viktig roll i säkerställandet av livskraften och välfärden nu och i framtiden. Välkommen till Kommunernas hus 18 och 19 september!

EU-valet är ett kommunalval

Kommunerna verkställer en väsentlig del av EU:s politik och lagstiftning. Hur EU:s politik utfaller beror därför i hög grad på kommunerna. I Europaparlamentsvalet i juni avgörs EU:s politiska kurs för de kommande fem åren, en kurs som påverkar våra kommuner. Därför är EU-valet ett kommunalval.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

29.8.

Detta webbinarium ger en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025. Under utbildningen får deltagarna en bra grund för uppgörandet av ramen och budgeten för år 2025.

3.9.
10.9.

Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Denna utbildning erbjuder möjligheten att lära sig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete.

5.9.
jämställdhet

Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Anmäl dig nu till denna utbildning, för att lära dig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete!

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss