Öppen utveckling och samarbete stöder utvecklingen av kommunernas webbsidor

Kuntien avoin kehitys är Kommunförbundets nätverk för utveckling av användningen av öppen källkod i kommunerna. De deltagande städerna Åbo, Jyväskylä, Björneborg och Varkaus har en gemensam utmaning: den plattform för webbsidor som är i bruk nu (Drupal 7) har nått slutet av sin livscykel och städernas webbplatser måste förnyas i rask takt.

Målet, utmaningarna och ambitionerna styrde diskussionen mot en gemensam öppen utveckling. Alla städer hade också erfarenheter av att utnyttja öppen källkod. Utgående från diskussionerna har Kommunförbundet utarbetat tre förslag till en framtida lösning.

Att kopiera strukturen från den gamla webbplatsen till den nya ansågs inte vara en bra idé. Lösningen borde inte heller vara fast knuten till en viss publiceringsplattform och det ansågs vara en bra idé att använda olika gränssnitt. Den nya versionen bör stöda utvecklingen inom elektroniska tjänster på kortare och längre sikt och helheten bör motsvara städernas krav. Vissa av kraven var olika medan andra var gemensamma för alla de medverkande städerna.

Det ansågs förnuftigt att genom samarbete och öppen utveckling inleda moderniseringen med sådana förslag som stöder de gemensamma kraven. I det första skedet ville man med en gemensam Proof och Concept (PoC) försäkra sig om att Kommunförbundets förslag var dugliga. I stället för att varje stad låter göra en motsvarande analys på egen hand kunde man göra den tillsammans, och dela på kostnaderna och kunskapen.

PoC som gjorts utgående från Björneborgs stads databas blir klar de närmaste dagarna. Den kommer att kunna användas av alla och eventuellt samarbete är önskvärt med tanke på vidareutvecklingen. Kommunförbundets roll är att koordinera gemensamma lösningar och ansvara för förvaltningen av den öppna produkten och tillämpningar av den.

Här kan du läsa bakgrundsfakta om projektet Öppen utveckling.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.