Kommunförbundets kundundersökning: Ökat förtroende och mer synlighet för Kommunförbundets tjänster

""

Resultatet av en undersökning bland Kommunförbundets kunder, ledningen inom kommunsektorn, visar på ett starkt förtroende för Kommunförbundet: hela 83 procent av våra kunder litar på Kommunförbundet som aktör. Dessutom anser 69 procent att det finns god förståelse för deras behov.

Enligt undersökningen upplever 61 procent verksamheten som oförändrad, medan 28 procent bedömer att den har förbättrats under det senaste året. Som orsaker till förbättringen nämndes bland annat en aktiv intressebevakning, ökad synlighet, stärkt kommunikation och aktualitet.

Ökad synlighet för alla våra tjänster 

Resultaten visade att alla Kommunförbundets tjänster har blivit mer kända. De mest kända tjänsterna är för närvarande rådgivningstjänsterna och kommunikationen till kommunerna. I synnerhet kommunikationstjänsterna för kommunerna har blivit mer kända.

Tjänsterna har blivit mer kända inom alla kundgrupper. Det här gäller främst våra tjänster inom kommunikation, evenemang och intressebevakning. Mindre kända är tjänsterna inom utvecklingsverksamheten, nätverken och våra informationstjänster.

Rekommendationsviljan (NPS) den högsta under vår mäthistoria

Kommunförbundets Net Promoter Score (NPS)* steg år 2024 till 39. Det här är en markant förbättring jämfört med tidigare år. År 2022 var NPS 30 och 2021 25. I år gav 50 procent av de tillfrågade betyget 9–10 och 28 procent betyget 8.

Resultatet visar att kundernas vilja att rekommendera Kommunförbundet har ökat stadigt under de senaste åren, vilket återspeglar en ökad tillfredsställelse och ett ökat förtroende för tjänsterna.

Om undersökningen

Under mars-april 2024 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur nöjda våra kunder är med våra tjänster. Den föregående undersökningen genomfördes 2022.

Undersökningen hade sammanlagt 396 deltagare: Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsernas presidium, kommundirektörerna, direktörerna för utbildningssamkommunerna, direktörerna för landskapsförbunden, Kommunförbundets förtroendevalda (ledamöterna i förbundsdelegationen, styrelsen och delegationerna), strategi-, utvecklings- och sektordirektörerna samt ledamöter i städernas ledningsgrupper. Undersökningen genomfördes av Innolink Research Oy.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.