Informationspaketet om säkerhet och beredskap kompletteras

Modellen för bibliotekens beredskapsplan stöder arbetet för beredskap och säkerhet

Finlands Kommunförbund har i samarbete med Finlands Biblioteksförening, Rådet för de allmänna biblioteken och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utarbetat en modell för beredskapsplan för biblioteken. 

Varför ska biblioteken ha beredskap? Utvecklingschefen för beredskap och säkerhet Ari Korhonen betonar att man genom beredskapsåtgärder skyddar bibliotekets resurser och verksamhet med tanke på störningssituationer och undantagsförhållanden samt strävar efter att minimera avbrott i servicen. 

Beredskapsåtgärderna syftar till att biblioteket i alla situationer ska vara tillgängligt för invånarna, att det genom sin verksamhet ska stärka kommunens övriga beredskap och ge tillgång till material och information också under störningssituationer och undantagsförhållanden samt att det också i kriser ska stärka bildningen och mångfalden, säger Korhonen.

Modellen för bibliotekens beredskapsplan är avsedd att stödja kommunerna och biblioteken i bibliotekens beredskapsplanering som en del av kommunens övergripande beredskap. Modellen lämpar sig trots sitt namn också för många andra aktörer inom kultursektorn, såsom kulturcenter.

Bibliotekens roll i kommunerna är särskilt betydelsefull som en verksamhet som stärker och upprätthåller den mentala kriståligheten. Biblioteken är kunskapsförråd. De ger tillgång till böcker, dagstidningar och tidskrifter, vetenskapliga publikationer, digitalt material och annat undervisningsmaterial. I biblioteken kan vem som helst gratis ta del av olika slags material eller söka information. Biblioteken förvarar och ställer fram kulturellt och historiskt material, till exempel sällsynta böcker, lokalhistoria samt etnologiskt material, och fungerar därför som en länk mellan det förgångna och dagens värld. 

Biblioteken har också en aktiv roll i stärkandet av den lokala demokratin, bildningen och mångfalden. Biblioteken är mötesplatser och erbjuder lokaler för evenemang, sammankomster och social interaktion. De bidrar till känslan av gemenskap och stärker den lokala identiteten. Biblioteksbesökarna har tillgång till datorer och nätförbindelser. I biblioteken finns ofta kommunens informationspunkt som särskilt vid kriser kan komma att bli livsviktig, säger Johanna Selkee, specialsakkunnig inom konst och kultur vid Kommunförbundet.

Material att användas

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe