Kommunförbundets svenska delegation

AN-reformen ger tilläggskostnader – kommunerna bör ersättas till fullo

Kommunerna bör ersättas till fullo för de kostnader som överföringen av arbetskraftstjänsterna ger, påpekar Kommunförbundets Svenska delegation i ett uttalande från sitt möte 5 juni. 

– Reformen ger kommunerna tilläggskostnader och det är viktigt att kommunerna ersätts för de tilläggskostnader som reformen innebär för dem, säger delegationens ordförande riksdagsledamot Mikko Ollikainen.

De offentliga arbetskraftstjänsterna överförs från de statliga arbets- och näringsbyråerna till kommunerna i början av 2025. Kommunerna övertar organiseringsansvaret och de nuvarande AN-byråerna läggs ner. 

Vid årsskiftet överförs drygt 4 000 personer inom arbetskraftsservicen från staten till en kommun eller samkommun genom överlåtelse av rörelse. Överföringen av organiseringsansvaret ger kommunerna en ny statsandelsuppgift.
Reformen delar in Finland i 45 sysselsättningsregioner, som från och med år 2025 ansvarar för administrationen av arbetskraftstjänsterna.

– De svenska servicekedjorna måste löpa smidigt. Betjäning på bägge inhemska språken är en grundläggande rättighet, påpekar Ollikainen.

Ingo blir riksdagsledamot

Delegationsmedlemmen Christoffer Ingo från Korsholm, blir riksdagsledamot från Österbottens valkrets. Ingo efterträder SFP-ordförande Anna-Maja Henriksson, som i EU-valet blev invald i Europaparlamentet.

Därmed har Svenska delegationen två riksdagsledamöter, Ollikainen och Ingo.

Svenska delegationen

Svenska delegationen är ett politiskt organ i Kommunförbundet. Svenska delegationens uppgift är att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska samt till att svensk- och tvåspråkiga kommuner har tillgång till sådan kommunal service som den svenskspråkiga befolkningen behöver.

Lär mera om Svenska delegationen här.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.