Ulf Stenman 19.1.2024

Silotänkandet skapar obegripliga gränser för invånarna

Kvinna på promenad i en snöklädd skog.

Finland har 16,8 miljoner invånare. Av dessa bor 5,6 miljoner i Finlands 309 kommuner. 5,6 miljoner bor i Finlands 21 välfärdsområden och resterande 5,6 miljoner i staten Finland. 

1.1 2025 blir vi ytterligare 5,6 miljoner fler, när de nya sysselsättningsregionerna inleder sin verksamhet, eller...? 

Nej vi blir inte fler, snarast färre. Nya kartindelningar och förvaltningsområden leder inte till att vi blir fler. De långa avstånden blir inte kortare och skatteintäkterna ökar inte heller. Vi är fortfarande 5,6 miljoner invånare i vårt land. 

Majoriteten av invånarna bryr sig inte om hur förvaltningsgränserna är dragna eller vem som styr vad. De vill endast ha bästa möjliga service för erlagd skatt. 

Välfärden kan inte produktifieras

Vi bygger idag upp ett samhälle där den service som våra medborgare behöver finns i separata organ med skarpa gränser sinsemellan.  I våra ”silon” koncentrerar vi oss på den egna tjänsteproduktionen och ser inte skogen för alla träd. Vi glömmer lätt, att för invånaren är livet en helhet utan förvaltningsgränser. 

Vi har en stark tilltro till stordriftsfördelar och formulerar gärna begrepp som serviceproduktion, servicenät, livskraft och genomsnittskostnaden per producerad enhet. Och visst, en ekonomi i balans är grunden i all verksamhet. Men när intäkterna inte växer, måste vi effektivera verksamheten. Det måste vi göra tillsammans, inte separat i olika ”silon”.

Finlands framgång skapas lokalt och vår välfärd kan inte produktifieras. Vi har som människor, om vi får tro den en amerikanska psykologen Abraham Maslow, universella medfödda behov av trygghet, gemenskap, uppskattning, självförverkligande och fysiologiska behov. Social och hälsovård, skola och småbarnspedagogik, infrastruktur liksom näringsliv och arbete är helheter – inte separata delar oberoende av varandra.

Fokusera på invånaren

Vad som behövs nu är samsyn och samarbete över förvaltningsgränserna. Kommuner, välfärdsområden och sysselsättningsregioner behöver politiska beslut som sträcker sig längre än över en enda regeringsperiod. Därtill måste den statliga administrationen visa att den har förtroende för de regionala och lokala nivåerna och deras egen förmåga att effektivisera verksamheten. Det behövs ansvar och vilja att hitta lokala och regionala lösningar som fokuserar på den gemensamma invånaren framom den egna förvaltningen.

Nej, vi är inte 16,8 miljoner invånare i republiken Finland. Vi är 5,6 miljoner och vi sitter i samma båt. Då kan inte den ena ro och den andra hopa.

 

Kort om skribenten

Ulf Stenman är direktör för svenska verksamheten vid Kommunförbundet.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe