Aura

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Nikkarinkuja 8

Postadress

PB 24 21381 AURA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@aura.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
019
Språkförhållande
Finskspråkig