Kontaktuppgifter

Besöksadress

Nikkarinkuja 8

Postadress

PB 24
21381
AURA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@aura.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
019
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Suldal
Norge 1983
Lihula
Estland 1991