Nousis

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hallintokuja 2

Postadress

21270 NOUSIS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
538
Språkförhållande
Finskspråkig