Kommunförbundets sakkunniga ger service på svenska

Kontakta oss på svenska

Svenska teamet

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
 • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster
Lena Sjöblom

Lena Sjöblom

utbildningsplanerare
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2403, +358 50 301 9167
Ansvarsområden
 • svenskspråkig utbildningsplanering
 • marknadsföring och förverkligande av utbildningstillfällen
 • deltagande i utvecklingen av den svenska verksamheten
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson

Utbildningsplanerare, svensk utbildning
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
 • svenskspråkig utbildningsplanering
 • planering av utbildningens kommunikation och marknasdföring
 • deltagande i utvecklingen av den svenska verksamheten

Livskraft och ekonomi

Juridiska ärenden

Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Servicepost
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar

Internationella ärenden

Strategienheten

Laura Lyly

Laura Lyly

Specialsakkunnig
Strategienheten, Kommunernas digitaliseringsteam
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Ansvarsområden
 • innovationstävlingen Klash
 • kartläggning av digitaliseringssituationen
 • beredning av digitaliseringsprojekt

Samhälle och miljö

Servicepost
Ansvarsområden

 
Kommunalteknik, infrastruktur, byggherreverksamhet.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller kommunaltektnik, infrastruktur, avfallshantering och frågor som har att göra med byggherreverksamheten. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Servicepost
Ansvarsområden

 
Miljövård, miljö- och hälsoskydd.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftning, normer och anvisningar mm. som gäller miljövård och/eller miljö- och hälsoskydd. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Social- och hälsovård

Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet

Välfärd och bildning

Informationssamhället

Laura Lyly

Laura Lyly

Specialsakkunnig
Strategienheten, Kommunernas digitaliseringsteam
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Ansvarsområden
 • innovationstävlingen Klash
 • kartläggning av digitaliseringssituationen
 • beredning av digitaliseringsprojekt
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
 • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster