Kommunförbundets sakkunniga ger service på svenska

Kontakta oss på svenska

Open all

Svenska teamet

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
 • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
 • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
 • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
 • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Johanna Lindholm

Johanna Lindholm

Specialsakkunnig (tjänstledig)
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2213, +358 50 436 7595
Ansvarsområden
 • svenska frågor i social- och hälsovårdsreformen
 • språklagstiftning, nationalspråken

Juridiska ärenden

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar

Internationella ärenden

Strategienheten

Samhälle och miljö

Livskraft och ekonomi

Social- och hälsovård

Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet

Välfärd och bildning

Digitaliseringsfrågor

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
 • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster
Laura Lyly

Laura Lyly

Specialsakkunnig
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Ansvarsområden
 • samordning och utveckling av intressebevakningen
 • innovationstävlingen Klash
 • beredning av digitaliseringsprojekt