Kommunförbundets sakkunniga ger service på svenska

Kontakta oss på svenska

Svenska teamet

Mattias Lindroth

Förnamn
Mattias
Efternamn
Lindroth
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2536
Mobiltelefon
+358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • utveckling av webbtjänster
 • webbtillgänglighet
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska enheten
Team
Svenska teamet
Twitterkonto
Linnea Nyanney

Förnamn
Linnea
Efternamn
Nyanney
Assistent

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2431
Mobiltelefon
+358 500 703 115
Ansvarsområden
 • Svenska teamets assistent
 • ekonomi- och övrig administration
 • kursarrangemang
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska enheten
Team
Svenska teamet

Livskraft och ekonomi

Juridiska ärenden

Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
upphandlingrådgivning

Kontaktinformation
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 357 8527
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Arto Sulonen

Förnamn
Arto
Efternamn
Sulonen
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2345
Mobiltelefon
+358 400 850 232
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • servicestrukturer och kommunsammanslagningar
 • utveckling av förvaltning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Jonna Törnroos

Förnamn
Jonna
Efternamn
Törnroos
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2674
Mobiltelefon
+358 40 5667 770
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Internationella ärenden

Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
 • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
 • EU:s regionkommitté
 • Kommunförbundets EU-politik
 • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
 • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden
Team
Internationella teamet
EU- och internationella frågor

Strategienheten

Samhälle och miljö

Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
teknik

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Kommunalteknik, infrastruktur, byggherreverksamhet.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller kommunaltektnik, infrastruktur, avfallshantering och frågor som har att göra med byggherreverksamheten. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
miljöfrågor

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Miljövård, miljö- och hälsoskydd.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftning, normer och anvisningar mm. som gäller miljövård och/eller miljö- och hälsoskydd. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf

Social- och hälsovård

Tarja Myllärinen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2602
Mobiltelefon
+358 50 596 9866
Ansvarsområden
 • enhetsdirektör
 • social- och hälsovårdsreformen
 • social- och hälsovårdsförvaltning
 • social- och hälsovårdens strukturer
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Twitterkonto
Anu Nemlander

Förnamn
Anu
Efternamn
Nemlander
Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2612
Mobiltelefon
+358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Statistiksakkunniga

Välfärd och bildning

Informationssamhället

Mikko Malmgren

Förnamn
Mikko
Efternamn
Malmgren
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2090
Mobiltelefon
+358 44 756 2449
Ansvarsområden
 • Projekt om digitalisering i framtidens kommun
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Data, informationstjänster och analytik
Mattias Lindroth

Förnamn
Mattias
Efternamn
Lindroth
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2536
Mobiltelefon
+358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • utveckling av webbtjänster
 • webbtillgänglighet
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska enheten
Team
Svenska teamet
Twitterkonto
Kommunförbundets översättarservice.

Översättarservice

Kommunförbundets översättare betjänar Kommunförbundets sakkunniga med översättningar till svenska, finska och engelska.

lateral-image-right