Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Vill du intervjua en expert på kommunala frågor? Vi hjälper dig gärna. Du kan kontakta vår presstjänst på numret 050 340 9977 vardagar kl. 9 -15.

Kommunallagen reglerar hur en förtroendevald ska sköta sitt uppdrag, skriver ledande jurist Ida Sulin som här redogör för rättsliga påföljder för kommunalt förtroendevalda. Att fungera som kommunalt förtroendevald kan vara en livsuppgift, ett kul uppdrag eller kanske något som man lite i misstag
Författare

Det nya anmälningsförfarandet i beslutsprocesserna inom miljövården är en fortsättning på den genomgripande flerstegsrevideringen av miljöskyddslagen som inleddes 2011. Lagreformens mål har utstakats i programmen för regeringarna Katainen och Sipilä enligt vilka miljöbestämmelserna ska lättas upp

Tjänstebrott är temat vid det årliga symposiet som ordnas av Finlands Svenska Kommunalförening i samarbete med Finlands Kommunförbund. Symposiet hålls torsdag 15 november i Kommunernas hus i Helsingfors. Symposiet behandlar åtal och straff för tjänstebrott i det kommunala förtroendeuppdraget.

Kriterierna för kriskommuner förnyas. En arbetsgrupp föreslår att själva kriskommunförfarandet kvarstår, med att de ekonomiska nyckeltalen som definierar en kriskommun ska ändras genomgående. – Kriterierna skulle inte bli strängare utan bättre, konstaterar Henrik Rainio , tf direktör för
Henrik Rainio
Författare

Ändringar föreslås i kriterierna för så kallade kriskommuner. Den arbetsgrupp som utrett ändringsbehovet offentliggjorde sitt förslag 5.10.2018, vilket innebar att ett utkast till regeringsproposition skickades på remiss till kommunerna. Enligt förslaget ska de nya kriterierna tillämpas för första

De svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna måste bli synligare på webben. Därför kör Helsingfors stad igång med en intensiv spurt för att förbättra kundorienteringen och tillgängligheten i sina tjänster. Vad? ”Service Design Sprint”- vecka, 8-12 oktober, i Berghälls ämbetshus Det vill säga?

– Det krävs kontinuerligt och målmedvetet arbete för att upprätthålla en fungerande demokrati och trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna, sade Justitieminister Antti Häkkänen i ett tal på demokratidagen i Helsingfors. Demokratidagen firades i Kommunernas hus med paneldiskussioner och