Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Vill du intervjua en expert på kommunala frågor? Vi hjälper dig gärna. Du kan kontakta vår presstjänst på numret 050 340 9977 vardagar kl. 9 -15.

Författare

Vi lever i två olika världar. Å ena sidan bor vi i ett av världens mest jämställda och likvärdiga länder. Å andra sidan upplever många ständig hatretorik i sin vardag, könsrelaterat våld eller diskriminering i skolan och på arbetsmarknaden. #Metoo-kampanjen har visat det som stängda dörrar döljer. T

Kommunförbundet kräver att beslut om att fortsätta de kommunbaserade regionala sysselsättningsförsöken fram till utgången av år 2019 fattas senast vid ramförhandlingarna. Handlingsmodellerna bör genom lagändringar göras till en bestående del av alliansmodellen för tillväxttjänsterna. Kommunerna och

Att flera experter som tidigare kritiserat vård- och landskapsreformen nu ändrar åsikt, betyder inte att de är kappvändare, säger Erkka Railo, ledande politisk forskare för den digitala tidskriften Mustread. – Medierna lyfter gärna fram kritik och i den offentliga diskussionen har det sett ut som at

Största delen av kommunerna som svarat på Kommunförbundets enkät har gjort upp en likabehandlingsplan för personalen. – Utgångspunkten för likabehandlingsarbetet är att beakta det breda spektret av kommuninvånare, säger Sinikka Mikola, sakkunnig vid Kommunförbundet. Utredningsmaterialet består av re

Det nygrundade kompetenscentrumet KEINO ska ge bättre kvalitet och modernare upphandlingsrutiner på den offentliga sektorn. Finlands Kommunförbund är en av grundarna. Den offentliga sektorn är en betydelsefull påverkare på grund av sina upphandlingar. Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår ti

Ingå fullmäktige har valt Robert Nyman till ny kommundirektör. Nyman fick 17 av 27 röster. Fullmäktige valde mellan fyra kandidater. Förutom Nyman stod valet mellan Christoffer Hällfors, Niklas Andersson och Corinna Tammenmaa . Nyman fick 17 röster. Tammenmaa fick 8 röster medan Hällfors och Anderss

En iskall strateg eller en empatisk lyssnare? Vilken sorts chef önskar du att du hade? Svara på vår enkät och hjälp oss utforma vår ledarskapsutbildning. Hösten 2018 går startskottet för Kurstorgets nya ledarskapsutbildning. ­Många i kommunerna efterfrågar en utbildning där chefer, förmän och medarb

Hälsovårdsföretaget Pihlajalinna köper upp Doctagon Ab för drygt 30 miljoner euro. – Doctagon är ett utmärkt tillägg för vår verksamhet och en betydande aktör i de tvåspråkiga kommunerna, säger Pihlajalinnas vd Joni Aaltonen. Pihlajalinna hör till ett av de största hälsovårdsföretagen i Finland. Nu

– Nätverket av kommundirektörer kunde utnyttjas ännu mer då Kommunförbundet och kommunerna utformar sina riktlinjer om olika frågor, säger Malin Brännkärr från Kronoby. Kommunförbundets Grupp 44 är en sparringsgrupp och nätverk som består av kommundirektörer från hela Finland. Medlemmarna byts ut ko

Om du inte kan läsa meddelandet, klicka här . 2/2018 Landskapen utlovar invånarmöten Alla 18 blivande landskap kommer att ordna diskussionsmöten och frågestunder för invånarna samt organisera invånarråd. Det finns också planer på att ordna samplanering av tjänster tillsammans med kunderna. Detta fra

Regeringen har överlämnat sin proposition om valfrihet i vården till riksdagen. Lagpaketet är den sista delen i den omfattande vård- och landskapsreformen. Valfriheten ger kundens rätt att själv välja var han eller hon får social- och hälsovårdstjänster. Syftet med valfriheten är dels att ge kundern

– Varför talar vi så lite om tvåspråkiga skolor fast forskning visar att flerspråkighet ”gör allt bättre”, undrar Fritjof Sahlström under Folktingets seminarium om tvåspråkiga skolor. Andelen tvåspråkiga individer ökar medan andelen enspråkigt svenska individer minskar bland finlandssvenskarna, säge