Kostnadsberäkning

Last modified
kostnader

På den här webbplatsen presenteras material med avsikt är att betjäna kostnadsberäkningen i kommunerna.

Kostnadsberäkning behövs bl.a. för: 

 • prissättning
 • konkurrensutsättning
 • lönsamhetsjämförelser
 • bedömning av resultatrikhet

Kostnadsberäkning har en viktig funktion även bl.a. vid tillämpning beställar-utförarmodellen.

Här behandlas också följande uppgiftshelheter:

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen
Mikko
Mehtonen
Sakkunnig
Ansvarsområden
 • ekonomistyrning
 • klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet
 • produktivitet och effekt
 • kostnadsberäkning
Telefonnummer
+358 9 771 2645

Tero Tyni

Tero Tyni
Tero
Tyni
Sakkunnig
Ansvarsområden
 • social- och hälsovård, ekonomiska frågor
 • finansiering av servicen
 • kommunernas inbördes ersättningar
 • produktivitet
Telefonnummer
+358 9 771 2246