Kommunförbundet och Helsingfors stad intensifierar samarbetet

Iloiset ihmiset

Kommunförbundet och Helsingfors stad har tillsammans berett en ny samarbetsmodell som bättre än tidigare beaktar huvudstadens särskilda behov i fråga om såväl informationsproduktion, intressebevakning som innehållsmässig beredning. Målet för modellen är att stärka den systematiska och täta dialogen mellan förbundet och staden samt att skapa förutsättningar för mer inflytelserik gemensam intressebevakning än tidigare. Resultatet kommer att utvärderas årligen.
 
”Helsingfors stads kundrelationsmodell är en del av Kommunförbundets nya kundarbete som har som mål att bättre än tidigare beakta de olika behoven av information och intressebevakning i olika kommuner. På den här punkten kommer de stora städerna att ha en mer framträdande roll än tidigare”, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

I verksamhetsmodellen förbinder sig parterna till att utveckla och aktivera samarbetet mellan såväl ledningen som de sakkunniga. Detta sker genom att systematisera samarbetet och förfarandena, öka kontakter och regelbundna möten samt genom att bättre än tidigare identifiera fokuseringarna och prioriteringarna för den gemensamma intressebevakningen och det övriga samarbetet. Dessutom kommer Kommunförbundets tjänster och verksamhet att få en ökad synlighet i Helsingfors stads organisation. Omvänt kommer också Helsingfors stads kompetens att utnyttjas i Kommunförbundets arbete mer regelbundet än tidigare. 
 
”Städernas roll och betydelse ökar samtidigt som kommunerna uppvisar allt fler olikheter än tidigare. Det här påverkar också Kommunförbundets verksamhet. Den nya kundrelationsmodell som vi utarbetat tillsammans skapar en grund för ett allt mer inflytelserikt samarbete mellan Kommunförbundet och Helsingfors. Det stöder också utvecklingen av Kommunförbundets stadspolitiska intressebevakning i ett bredare perspektiv, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.
 
Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Minna Karhunen, Finlands kommunförbund, tfn  09 771 2000
Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands kommunförbund, tfn 09 771 2700 
Vice verkställande direktör Hanna Tainio, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2006
Relationsdirektör Jose Valanta, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2008