Riktlinjerna för framtidens kommuner dras i kommunalvalet

Om exakt hundra dagar hålls det kommunalval. Nu om någonsin är det hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om.

Om vi ska lyckas få täckande och mångsidiga kandidatlistor och höja valdeltagandet måste kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggöras, eftersom kommunerna skapar grunden för ett gott liv för invånarna.

- Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Inför kommunalvalet diskuteras framtidens kommuner och deras uppgifter

I den riksomfattande kommunalvalskampanjen betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster.

Kommunen skapar grunden för vår vardag. Effektiva klimatåtgärder och tryggande av naturens mångfald sker i sista hand alltid på lokal nivå i kommunerna. Hållbarheten i våra kommuner bygger i stor utsträckning på de beslut som fattas inom kommunpolitiken.

Kommunen skapar utrymme för företagande och förutsättningar för framgång. Arbetet sker alltså alltid på kommunal nivå: kommunen skapar en möjlighet för arbete och arbetssökande att mötas, och är ett hem för företagare och företag. Vi skapar framgång tillsammans.

- Sysselsättningsförsöken som inleddes i mars är ett bra exempel på hur kommunerna genom sina åtgärder kan påverka sysselsättningen i en positiv riktning. I stället för försök borde man tala om en framtida verksamhetsmodell, säger vice verkställande direktör Timo Reina. 

I och med den kommande social- och hälsovårdsreformen blir kommunerna i allt högre grad kommuner för barn och unga. Många tjänster fungerar verkligt bra i kommunerna och kommuninvånarna är nöjda med dem. Hur kan vi säkerställa fungerande tjänster även i fortsättningen? Samtidigt måste man fråga sig vad kommuner har råd med i framtiden. Fullmäktigeledamöterna har en viktig roll när det gäller att hitta hållbara lösningar för den kommunala ekonomin.

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn  040 555 8458
Miia Välikorpi, kommunikationsdirektör (frågor som gäller kommunalvalskampanjen), tfn 040 041 7974

www.kommunalval.fi