Pressmeddelande, 

Kommunförbundet stöder kommunerna i arbets- och näringsreformen 2024

Arbets- och näringsreformen 2024 är en enorm helhet där såväl de arbetssökandes som arbetsgivarnas nuvarande arbets- och näringstjänster överförs från staten till kommunerna vid slutet av 2024.

Kommunförbundet publicerade idag för kommunerna en färdplan för arbets- och näringsreformen 2024. Färdplanen är en del av det förändringsstöd som förbundet riktar till kommunerna. Planen presenterades för kommunerna vid två olika evenemang: på förmiddagen för kommunledningen och på eftermiddagen för kommunernas sakkunniga inom sysselsättning och livskraft.

- Behovet av information i anslutning till reformen är stort och vi vill för vår del stödja beredningen på fältet redan i detta skede. Kommunerna befinner sig i mycket olika utgångslägen, men alla har en behärskad övergång som gemensamt mål. Detta förutsätter kontroll över den omfattande helheten samt förmåga att skapa nytt och samordna olika frågor, säger Minna Karhunen,verkställande direktörvid Kommunförbundet.

- Vi hoppas att färdplanen ger vägledning för inledningen och planeringen av kommunernas beredningsprocesser under de kommande åren. Kommunerna ansvarar för ledningen av förändringen, men för att resultatet och beredningen av reformen ska lyckas behövs en gemensam ansträngning av alla aktörer. Med färdplanen vill vi skapa förutsättningar såväl för ett gott samarbete som för ett aktivt deltagande bland personalen, säger Erja Lindberg, utvecklingschef för sysselsättningsfrågor.

Vad innebär färdplanen?

Eftersom beredningen av reformen ännu befinner sig i ett tidigt skede, beskriver den färdplan som publicerades i dag helheten på en mycket allmän nivå. Dokumentet är indelat i tre delar: den nationella beredningen av reformen, centrala utgångspunkter för ledningen av reformen och en egentlig färdplan med exempel. Bland exemplen finns en checklista som konkretiserar det mål som eftersträvas när verksamheten inleds i den nya servicestrukturen.

– God planering börjar med att man tagit reda på vad man håller på att ändra. Sedan är det viktigt att fastställa målen. Utredningar kan göras fastän en del av reformen fortfarande är oklar.

Arbets- och näringsreformen 2024 är en omfattande helhet och det finns skäl att reservera tillräckligt med tid för att förstå utgångsläget, säger servicedesigner Sofia Johansson.

Kommunförbundet publicerar senare material om finansieringen av reformen, organiseringsansvaret samt digitala tjänster och informationssystem på adressen kommunforbundet.fi/antjansterna2024.

Närmare upplysningar:

Erja Lindberg, utvecklingschef, tel. 050 381 4096

Sofia Johansson, servicedesigner, tel.  050 533 8298

Utgångspunkter och färdplan för kommunerna för arbets- och näringsreformen 2024 (pdf-fil)

 

Läs mer om dessa teman