Pressmeddelande, 

Alla kommuner sporras att spara som förra året under kampanjen Snäppet svalare

Kommunförbundet deltar i Energisparveckan

Den riksomfattande Energisparveckan firas 9–15.10.2023. Årets Energisparvecka firas på samma sätt som förra vintern under kampanjen Snäppet svalare. Syftet med kampanjen är sporra alla att fortsätta spara energi med de metoder som togs fram förra året – både små, snabbverkande åtgärder och större, mer långsiktiga energiåtgärder.

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen betonar energieffektiviteten i kommunernas verksamhet.

 – Vi uppmuntrar kommunerna att fortsätta med sina sparåtgärder och hitta nya möjligheter att minska energiförbrukningen. Detta är inte bara ett ekonomiskt klokt val utan också en ansvarsfull åtgärd för miljön, trots att vi inte står inför en omedelbar energikris.

Energiförsörjningen står nu på en stadigare grund än förra året, men risken för elbrist och störningar i distributionen är inte utesluten. Det finns risk för elbrist vid stark köld om importen avbryts och till exempel Olkiluoto 3 inte är i drift. Då kan beredskapen i hemmen och kommunerna jämna ut förbrukningstopparna och bidra till samhällets funktion under eventuella elavbrott. 

Kommunförbundets energisparåtgärder under uppvärmningsperioden 2023–2024:

  1. Vi informerar Kommunförbundets personal om energisparåtgärder.
  2. I Kommunernas hus genomförs en extra genomgång av energisparåtgärderna.
  3. Husets inomhustemperatur sänks 1–2 grader under uppvärmningsperioden.

Energikrisen sporrade kommunerna till ökad energieffektivitet

Förra årets energikris fick kommunerna att granska sin energiförbrukning. Flera bestående sätt att spara energi eller öka beredskapen uppstod. Kommunerna identifierade bland annat betydelsen av intern och extern kommunikation, uppmuntrade personalen att spara energi, utarbetade beredskapsplaner, övade sig inför elavbrott och skaffade sig reservgeneratorer. Bland de enskilda åtgärderna märktes bland annat justeringen av belysningen och luftkonditioneringen.

Energieffektivitetsåtgärderna märktes också i kommunsektorns energieffektivitetsavtal (KETS) som uppvisade utmärkta resultat och nivån för det årliga tilläggssparmålet för avtalsperioden (2017–2025) uppnåddes. Energisparveckan och kampanjen Snäppet svalare stödjer för sin del kommunernas strävan att fortsätta det aktiva energieffektivitetsarbetet. 
 

Närmare upplysningar om Energisparveckan fås på Motivas webbplats: Energisparveckan - Motiva
Uppgifter om de kommuner som anmält sina energisparåtgärder finns på webbplatsen Snäppet svalare.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman