Pressmeddelande, 

Minna Karhunen: Regeringssonderarens frågor beaktar kommunsektorns utmaningar

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen

Kommunsektorn har hörsammats, vilket syns i de frågor som regeringssonderaren, samlingspartiets ordförande Petteri Orpo, ställt till partierna inför regeringsförhandlingarna. Frågorna behandlar flera teman som är viktiga för städernas och kommunernas framtid.

– I regeringssonderarens frågor söks gemensamma metoder att luckra upp normerna inom den offentliga sektorn, minska kostnaderna för byråkratin och lätta på den administrativa bördan. Viktiga punkter i Kommunförbundets, kommunernas och städernas mål för regeringsprogrammet är mer handlingsfrihet för kommunerna och städerna, en uppluckring av normerna och möjligheter till lagförsök, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

– Kommunerna står inför stora utmaningar. Under den kommande regeringsperioden behöver Finland en kommunpolitik som bygger på förtroende och en öppen dialog mellan kommunerna och staten.

– Kommunernas verksamhet bör inte begränsas genom alltför detaljerad lagstiftning. Staten bör i stället fokusera på målstyrning och på att utvärdera verksamhetens resultat, säger Karhunen.

Enligt Karhunen visar till exempel frågan om förbättring av inlärningsresultaten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen att tankegångarna går i rätt riktning.

Karhunen bedömer att regeringssonderarens frågor gäller helheter som är väsentliga för kommunsektorns framtid. Den kommande regeringen verkar till exempel söka metoder att trygga städernas och kommunernas livskraft och investeringsförmåga.

Andra viktiga frågor för kommunsektorn gäller bland annat bristen på arbetskraft och internationell rekrytering.

– Kommunerna måste få förutsättningar att finansiera lagstadgade tjänster och åligganden, såsom välfärds- och utbildningstjänster. Statens andel av finansieringen av kommunernas lagstadgade uppgifter har minskat under 2000-talet. Alla kommuner ska kunna erbjuda basservice av hög kvalitet med en rimlig skatte- och avgiftsbörda.

Närmare upplysningar:
Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe